نمای پانچ متال
خانه / نمای پانچ متال

نمای پانچ متال

آشنایی با قیمت اجرای نمای پانچ متال

نمای پانچ متال یکی از نماهای دو پوسته فلزی ساختمان های جدید می باشد که مورد استقبال مردم و معماران قرار گرفته است که امکان سایه اندازی را برای سطوح آفتاب گیر ساختمان ها ایجاد می کند، در همین راستا عواملی متعدد سبب افزلیش و کاهش قیمت اجرای نمای پانچ …

توضیحات بیشتر »